• Rally Vyškov / Hanácký Rally Klub Vyškov
 • „XXV. Rally Vyškov“ proběhla ke spokojenosti pořadatelů i soutěžních posádek


  „XXV. Rally Vyškov“ proběhla ve dnech 5. května a 6. května 2017 na tratích rychlostních zkoušek v okolí Vyškova ke všeobecné spokojenosti všech zainteresovaných, soutěžních posádek i pořadatelů.

  Dlouhodobá příprava rally, spočívající v jednání s obcemi a institucemi o stavbě tratí rychlostních zkoušek, byla započata již v prosinci roku 2016. Od návrhu nově vytipované rychlostní zkoušky museli pořadatelé z objektivních důvodů upustit a vzhledem k charakteru krajiny v okolí Vyškova se vrátili k tradičně zařazeným rychlostním zkouškám. Jednalo se o rychlostní zkoušky „Račická“, „Podivická“ a „Pruská“. Do itineráře rally byla zařazena i v roce 2016 poprvé jetá rychlostní zkouška „Ivanovická brána“.

  Na start rally se v letošní roce postavilo celkem 84 posádek, což je o 19 méně než v roce 2016. Do cíle soutěže po absolvování tratí všech rychlostních zkoušek dorazilo 69 posádek. 15 posádek cíl rally nevidělo. Z tohoto počtu 3 posádky odstoupily po havárii a 12 posádek nedokončilo pro technickou závadu.

  V absolutním pořadí „XXV. Rally Vyškov“ zvítězila posádka Martin Vlček – Jindřiška Žáková s vozem Ford Fiesta R5.

  V RI OKNA Rallysprint sérii se na prvním místě umístila posádka Egon Smékal – Petra Němcová s vozem Citroen DS3 R3T. Druhé místo obsadila posádka Matěj Kamenec – Adam Jurka s vozem Peugeot 208 R2 a třetí příčka patřila posádce Michal Horák – Karel Zapletal s vozem Opel Adam R2.

  V Poháru 2+ zvítězila posádka Martin Vlček – Jindřiška Žáková s vozem Ford Fiesta R5, na druhém místě se umístila posádka Jaromír Tarabus – Daniel Trunkát s vozem Ford Fiesta R5. Třetí příčku obsadila posádka Karel Trněný – Christian Doerr s vozem Škoda Fabia WRC.

  První tři posádky v Poháru 2+ ve stejném pořadí obsadily i první tři místa v absolutním pořadí rally.

  Pořadatelé z Hanáckého rally klubu v AČR touto cestou děkují Ing. Ivo Bárkovi, místopředsedovi Senátu Parlamentu ČR, JUDr. Bohumilu Šimkovi, hejtmanovi Jihomoravského kraje a městu Vyškov za skutečnost, že udělili Hanáckému rally klubu v AČR záštitu nad „XXV. Rally Vyškov“. Městu Vyškov za výraznou finanční podporu konání letošní „XXV. Rally Vyškov“.

  Poděkování patří městu Vyškov za možnost umístit ředitelství rally v průběhu vlastní soutěže v areálu městského úřadu Vyškov.

  Městu Vyškov, Povodí Moravy, s.p., Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno, Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, oblasti Vyškov a Blansko, Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje a též Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbory Vyškov, Blansko a Prostějov, dopravní inspektoráty, ČR-Ministerstvu zemědělství, odbor vnitřní správy 12130 a také všem dotčeným městům, městysům, obcím a jejich úřadům pořadatelé děkují za pochopení pro konání rally.

  Pořadatelé z Hanáckého rally klubu v AČR děkují především městům Vyškov a Ivanovice na Hané a dále pak obcím Hoštice-Heroltice, Topolany, Prusy-Boškůvky, Nemojany, Račice-Pístovice, Ježkovice, Podivice, Zelená Hora, Pustiměř, Radslavice a Moravské Málkovice za souhlas s vedením tras rychlostních zkoušek jejich regionem.


  Foto: Jan Pořízek

  Dále pořadatelé děkují za podporu konání „XXV. Rally Vyškov“ rovněž České pojišťovně a.s., firmě Czech Beverage Industry Company a.s., Pivovar Vyškov a firmám TOMAS holding, a.s., LB TRANS s.r.o., Hasko s.r.o., Autonova Brno, Auto Pokorný, s.r.o. Brno, dále pak firmě Lear Corporation Czech republic, s.r.o., RCS Brno, RESPONO, a.s., Zemědělská společnost Drnovice, a.s., ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích, Trasig, s.r.o., TOVOSTAV provádění staveb a firmě JM Klima, s.r.o.

  Pořadatelé rovněž děkují firmě CARSET s.r.o. Vyškov za vytvoření podmínek pro vybudování technického zázemí „XXV. Rally Vyškov“.

  Pořadatelé v neposlední řadě děkují členům Hanáckého rally klubu v AČR, sborům dobrovolných hasičů a všem občanům a příznivcům automobilového sportu za pomoc a spolupráci při přípravě a zajištění rally. Za zdravotnické zabezpečení celé soutěže pak firmě SPP Vyškov s.r.o.

  Dále pak všem divákům a příznivcům motorismu za ukázněné chování, všem soutěžním posádkám a jejich doprovodům za čestné a disciplinované chování, dodržování propozic, pravidel rally a pravidel silničního provozu.

  Pořadatelé z Hanáckého rally klubu v AČR využívají této příležitosti k poděkování všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a organizaci rally a přispěli tak ke zdárnému průběhu letošního ročníku této automobilové soutěže a věří v další spolupráci při organizaci ročníku příštího.

  Za organizační výbor pro přípravu „XXV. Rally Vyškov“
  Ing. Ladislav Petráš - předseda Hanáckého rally klubu v AČR

  Partneři

  Pivovar Vyškov
  Trasig s.r.o.
  Autonova Brno, s.r.o.
  Hasko, spol. s r.o.
  RCS Brno, s.r.o.
  Respono, a.s.
  SPP Vyškov, s.r.o.
  Hotel Nemojanský mlýn
  Restaurace SPORT

  Odkazy

  Autosport.cz
  Autoklub ČR
  Mediasport.CZ
  Pohár ČR v Rally
  Asociace jezdců rally
  Rally Magazín
  MotorMIX.cz
  RALLY-MANIA.cz
  eWRC.cz