• Rally Vyškov / Hanácký Rally Klub Vyškov
 • BEZPEČNOST DIVÁKŮ PŘI RALLY


  Soutěžní vozy během rally jezdí po vytyčených a uzavřených tratích rychlostních zkoušek vysokou rychlostní. Trati jsou vedeny většinou po běžných silnicích. Z toho důvodu se po divácích vyžaduje zodpovědné chování, aby tak sami sebe dostatečně ochránili na trati, která na rozdíl od speciálních okruhů, není vybavena ochrannými bariérami.

  Diváci rally sledují na své vlastní nebezpečí, ale to neznamená, že nemusejí respektovat bezpečnostní předpisy a opatření!

  Rally je krásný sport, ale bez odpovídajícího zabezpečení se z ní může v mžiku stát nebezpečný hazard. Rally je zároveň jednou z nejpopulárnějších oblastí motorsportu. Pravidelně poutá pozornost tisíců fanoušků bez ohledu na to, zda jde o podnik na čistě lokální, národní či mezinárodní úrovni.

  Charakter rally, která ve své trase zároveň zahrnuje otevřenou krajinu i obydlené oblasti, klade na organizaci nesmírně vysoké nároky. Během posledních let udělala úroveň zabezpečení rally nebývalý skok kupředu, leč ani to neznamená, že je na 100% bezpečná. Z pohledu pořadatelů je hlavním úkolem zlepšit všeobecné povědomí a znalosti o problematice bezpečnosti na rally z pohledu různých zúčastněných skupin a eliminovat tak možná rizika na minimum. Protože i ta nejlepší bezpečnostní opatření nebudou fungovat, pokud lidé podél trati rally nebudou mít odpovídající povědomí o funkci zabezpečení nebo o potenciálních rizicích.

  Nehody s diváky jsou největší hrozbou, ale každý může přispět toto riziko eliminovat - stačí přemýšlet nad svým chováním, než vyrazí k rychlostní zkoušce. Nestyďte se pomáhat pořadatelům s neoblomnými jedinci, kteří odmítají respektovat bezpečnostní opatření. Takový individuální čin může pomoct rozhýbat celý dav - pokud uděláte pozitivní krok, ostatní se přidají.

  Autoklub České republiky připravil pro diváka rally nový bezpečnostní leták - „Bezpečnostní desatero diváka rally“, který shrnuje zásady chování podél tratí rychlostních zkoušek. Tento leták budou pořadatelé rozdávat na diváckých místech a bude k dispozici na tiskovém středisku rally - areál městského úřadu Vyškov.

  Zásady bezpečnosti, uvedené v letáku, byly i základem pro výrobu banerů, které budou s touto problematikou při rally seznamovat diváky v diváckých místech. Baner je umístěn i na webových stránkách Hanáckého rally klubu v AČR.

  Aby byla rally jak pro diváky tak pro soutěžní posádky bezpečná, je bezpodmínečně nutné bezezbytku dodržovat základní pravidla, jak se chovat na rychlostních zkouškách při sledování soutěžních vozů. S těmito pravidly by se měl každý divák včas seznámit a v průběhu rally se jimi řídit.

  Zde jsou základní pravidla, jak se chovat na rychlostních zkouškách při sledování soutěžních vozů

  Řiďte se pokyny pořadatelů. Pokud jsou diváci vyzváni pořadatelem, aby opustili nebezpečné místo na rychlostní zkoušce, měli by bez diskuzí poslechnout jeho instrukcí. V případě neuposlechnutí může být celá rychlostní zkouška zrušena!

  Výjimečně nebezpečná místa jsou označená jako "ZAKÁZANÝ PROSTOR" nebo "ZÁKAZ VSTUPU". Nepokoušejte se do těchto míst proniknout, hrozí v nich smrtelné nebezpečí! Rovněž nestůjte v "únikových zónách", soutěžní vozy je mohou využívat, pokud ve velké rychlosti nedobrzdí do zatáčky. Nepřekračujte hradící pásku, zůstávejte vždy za ní!

  Držte se dál od kraje silnice. Mějte na paměti vysokou rychlost jedoucích závodních vozů. Nelze vyloučit chybu jezdce ani technický problém na jeho voze. Automobil v takovém případě může vyjet z trati prakticky kdekoliv.

  Nestůjte u různých nerovností, horizontů a skoků na trati RZ. Když se vůz odlepí od země, jezdec prakticky nemá šanci ho kontrolovat. Vůz také může snadno opustit trať po přistání.

  U trati RZ nikdy neseďte. Neustále sledujte, co se na trati děje. Buďte připraveni na rychlé opuštění vašeho místa, vždy mějte připravenou ústupovou trasu a buďte nachystaní na rychlou reakci v případě potřeby.

  Vyhněte se místům pod úrovní trati. Nestůjte na vnější straně zatáčky, před domy či jinými pevnými překážkami. V lese nestůjte před stromy, využijte jich jako pevné ochrany a schovejte se za nimi. Pro sledování rally si vybírejte vyvýšená místa či za pevnými překážkami.

  Spolupracujte s organizátory a traťovými komisaři, v případě nějaké nenadálé události musí být organizační tým informován o aktuální situaci. V případě nehody by diváci měli počkat na pořadatele s jejich vybavením.

  Pokud na rally berete také děti, mějte je pod neustálým dohledem. Rodiče jsou plně zodpovědní za zodpovědnost dětí!

  Během rychlostní zkoušky nepřebíhejte trať a nechoďte po ní! Své místo pro sledování zaujměte před startem prvního závodního vozu, ne až v průběhu závodu! Počítejte s časovou rezervou - před rally si dopředu prostudujte materiály pro diváky jako mapa rally, program rally či časový harmonogram, abyste věděli, kdy se trať uzavírá, kdy startují jednotlivé rychlostní zkoušky a kdy bude trať opět otevřena pro veřejnost. Mějte na paměti, že trať RZ není otevřena, dokud neprojede koncové pořadatelské vozidlo!

  Vyhněte se jízdě proti směru závodních vozů přijíždějících k RZ. Příjezdové cesty ke startu rychlostní zkoušky často bývají úzké a posádky mohou být ve spěchu.

  Parkujte svá vozidla na vyhrazených parkovacích místech a plochách vytyčených pořadatelem nebo policií. Neparkujte své vozy v místech, kde by mohly překážet pohybu závodních vozů, doprovodných servisních vozidel, dalších účastníků rally nebo běžnému silničnímu provozu.

  Nestůjte před dopravními značkami či značkami a znaky souvisejícími se samotnou rally.

  Neničte životní prostředí!

  Neberte na rally svá zvířata. Domácí zvířata pak musejí být bezpečně zajištěna, aby se nemohla samovolně dostat na trať rychlostní zkoušky.

  Neházejte na trať RZ a do dráhy projíždějících vozů žádné předměty - mohlo by to ohrozit bezpečnost posádek. Nezapomeňte, že na podobné chování pamatuje i trestní zákoník!

  Během rally nepožívejte alkoholické nápoje nebo omamné látky!

  Partneři

  Pivovar Vyškov
  Trasig s.r.o.
  Autonova Brno, s.r.o.
  Hasko, spol. s r.o.
  RCS Brno, s.r.o.
  Respono, a.s.
  SPP Vyškov, s.r.o.
  Hotel Nemojanský mlýn
  Restaurace SPORT

  Odkazy

  Autosport.cz
  Autoklub ČR
  Mediasport.CZ
  Pohár ČR v Rally
  Asociace jezdců rally
  Rally Magazín
  MotorMIX.cz
  RALLY-MANIA.cz
  eWRC.cz