• Rally Vyškov / Hanácký Rally Klub Vyškov
 • Přípravy „XXV. Rally Vyškov“ pokračují


  Pořadatelé z Hanáckého rally klubu v AČR průběžně pokračují v přípravě letošního ročníku vyškovské rally. Harmonogram úkolú, které si organizační výbor pro přípravu rally vytyčil, je průběžně plněn a v současné době nic nebrání tomu, aby se vyškovská rally v plánovaném termínu uskutečnila.

  Při tvorbě koncepce trati rally se pořadatelé snažili v rámci možností, které poskytuje region vyškovska, vytyčit tratě rychlostních zkoušek tak, aby byly, byť i z části, oproti minulým letům změněny. V letošním roce se pojede i jedna nová rychlostní zkouška. Potěšující je ta skutečnost, že požadavkům pořadatelů bylo ze strany starostů měst, městysů a obcí a majitelů pozemků vyhověno a problémy se stavbou trati byly vyřešeny a navrhované tratě rychlostních zkoušek byly příslušnými orgány odsouhlaseny.

  Ze strany obcí jsou dále odsouhlaseny trasy vedení přejezdů mezi rychlostními zkouškami a vedení objízdných tras.

  V současné době byly dodány firmě TRASIG podklady pro zpracování přechodného dopravního značení a jeho následné předložení orgánům policie a ŘSD ke schválení.

  V termínu, stanoveném orgány FAS AČR, byly zpracovány a předloženy ke schválení „Zvláštní ustanovení“ vyškovské rally. Ostatní dokumenty rally jsou zpracovávány průběžně.

  V uplynulém období proběhla i jednání o převzetí záštity nad vyškovskou rally. Záštitu nad „XXV. Rally Vyškov“ převzal Ing. Ivo Bárek, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky dále JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje a město Vyškov.

  Pořadatelé z Hanáckého rally klubu v AČR udělají vše pro to, aby i letošní ročník vyškovské rally proběhl bezproblémově a ke všeobecné spokojenosti.

  S dalšími informacemi o přípravě rally bude veřejnost průběžně seznamována na webových stránkách Hanáckého rally klubu v AČR - www.rallyvyskov.cz

  Za organizační výbor pro přípravu „XXV. Rally Vyškov“
  Ing. Ladislav Petráš - předseda Hanáckého rally klubu v AČR
  Jaromír Palásek - ředitel rally

  Partneři

  Pivovar Vyškov
  Trasig s.r.o.
  Autonova Brno, s.r.o.
  Hasko, spol. s r.o.
  RCS Brno, s.r.o.
  Respono, a.s.
  SPP Vyškov, s.r.o.
  Hotel Nemojanský mlýn
  Restaurace SPORT

  Odkazy

  Autosport.cz
  Autoklub ČR
  Mediasport.CZ
  Pohár ČR v Rally
  Asociace jezdců rally
  Rally Magazín
  MotorMIX.cz
  RALLY-MANIA.cz
  eWRC.cz